Rökgasfläkt, kapacitet < 8500 kbm/tim effekt < 600 kW

Art.nr: 584612
Egenskap Värde